Algemene Voorwaarden

Optie/reservatie:

 • Een optie is na bevestiging van ons 1 week geldig.
 • Een boeking is pas geldig na een bevestiging door ons.
 • Wij sturen u een reserveringsbevestiging door met alle gegevens ,pas daarna dient het voorschot betaald te worden als definitieve bevestiging.

Annulatievoorwaarden:

 • Bij annulatie tot 1 maand voor aankomst is het voorschot verschuldigd.
 • Bij annulatie binnen de maand van aankomst is het volledige huurbedrag verschuldigd.
 • Bij annulatie wegens overmacht zijn geen terugbetalingen mogelijk,hier zoeken we samen naar een andere geschikte datum.

Algemene voorwaarden:

 • De huurder dient de vakantiewoning als een goede huisvader te beheren .
 • De huurder en de medehuurders zijn aansprakelijk voor de door hen veroorzaakte schade,ook wanneer deze pas na hun vertrek wordt geconstateerd.
 • Elke schade dient bij vertrek aan de verhuurder te worden gemeld.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor:
  – Verlies,diefstal,schade of letsel ,van welke aard dan ook aan de huurder en medehuurders.
  – Enige verstoring,wijziging of verhindering van het verblijf van de huurders indien dit het gevolg is van derden of onderbrekingen van nutsmaatschappijen.
 • De vakantiewoning wordt niet verhuurd voor vrijgezellen feesten, studentencantussen of andere overdreven drinkpartijen.
 • Bij reserveren onder valse voorwendselen zal het voorschot /waarborg ingehouden worden en zal de huurder geen toegang tot de vakantiewoning krijgen /de vakantiewoning ontzegd worden.
 • Frituren en fondue zijn niet toegelaten wegens brandgevaar.

Bij vertrek:

 • Bij het verlaten van de vakantiewoning  moet alles in nette staat afgeleverd worden d.w.z. opgeruimd en bezemschoon.
 • Alles moet op zijn oorspronkelijke plaats staan, de afwas moet gedaan zijn, en de gebruikte huishoudelijke apparaten in propere staat achtergelaten worden.
 • De vuilnisbakjes dienen geledigd te worden in de voorziene vuilniszakken.
 • Alle afvalzakken deponeren in de container, glas naar de glasbol brengen.
 • De bbq moet geledigd worden, de roosters afgewassen.
 • Indien nodig zullen er opruim/schoonmaakkosten aangerekend worden aan 35€ per uur .
 • De waarborg wordt teruggestort na de schoonmaak en in vermindering gebracht met de nodige kosten.