Annulatie

Bij niet-tijdige betaling van het voorschot behouden wij ons het recht voor om de gereserveerde vakantiewoning zonder verdere verwittiging te herverhuren, onverminderd ons recht op annulatievergoeding.

De huurder kan op elk ogenblik voor de aanvang van het verblijf de huur annuleren, mits de verschuldigde annulatievergoeding te betalen.

Annulaties, om welke reden ook, moeten ons onmiddellijk telefonisch worden gemeld en vervolgens schriftelijk bevestigd worden.

De annulatievergoeding bedraagt

Bij annulatie tot 1 maand voor aankomst is het voorschot verschuldigd.

Bij annulatie binnen de maand van aankomst is het volledige huurbedrag verschuldigd.

Bij annulatie wegens overmacht zijn geen terugbetalingen mogelijk,hier zoeken we samen naar een andere geschikte datum.